PROJPRZEMEKO jest całkowicie samodzielną, prywatną spółką inżynierską, która w ramach przekształceń własnościowych została utworzona w 1993 roku z wyodrębnienia pionu badawczo-wdrożeniowego firmy ‘Projprzem’. W udanych przekształceniach, nie zrywając związków z tradycją, zadbaliśmy zwłaszcza o ustabilizowanie kadry inżynieryjno-technicznej o najwyższych kwalifikacjach, zdolnej sprostać najtrudniejszym zadaniom oraz nieustającym wyzwaniom konkurencji. Udało się nam także zbudować zespół znakomicie współpracującego, technicznego personelu wykonawczego. Dysponując taką bazą opracowaliśmy oraz wdrożyliśmy liczne i zarazem unikalne technologie oczyszczania ścieków przemysłowych, stacje uzdatniania wody powierzchniowej, podziemnej oraz specyficznej. Kolektory słoneczne próżniowe, rurki ciepła, bezpiecznik termiczny, pasty kontaktronowe to tylko niektóre elementy instalacji solarnej produkowane w naszym zakładzie.