Kolektory PEG

Kolektory słoneczne serii PEG to urządzenia zintegrowane. Zbiornik ciśnieniowy wody użytkowej oraz kolektor słoneczny połączone są ze sobą tworząc kompletny system podgrzewania wody. Urządzenia z serii PEG nie wymagają zastosowania pomp cyrkulacyjnych, sterowników, czujników itp.

Kompaktowy ciśnieniowy solarny podgrzewacz wody służy do podgrzewania wody użytkowej w  gospodarstwach domowych, w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym lub na potrzeby socjalne małych zakładów pracy. Moc grzewcza i wydajność zestawu dobrana jest dla dobowego zapotrzebowania w letnim słonecznym dniu dla 2, maksimum 4 osób w gospodarstwie domowym. 

Kolektory PEG

Aktywne filtry