Logowanie


Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych (z przykładami)
Autor: A. Ciepielowski, Sz. L. Dąbkowski
Niniejsze opracowanie ma charakter podręcznika, w którym zebrano i przedstawiono metody obliczeń wezbrań w małych zlewniach.

Aktualnie obowiązujące przepisy odnoszące się do projektowania różnego rodzaju obiektów inżynierskich budownictwa wodnego, komunikacyjnego i komunalnego, stanowiące akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane jako podstawę wymiarowania nakazują przyjmowanie przepływów lub stanów wody o określonej częstości pojawiania się lub nie przekroczenia. Dla większości projektowanych obiektów wymagane jest przeprowadzenie specjalnych studiów, analiz i obliczeń niezbędnych do określania przepływów obliczeniowych, gdyż leżą one w zlewniach niekontrolowanych hydrologicznie. Nie dysponuje się dla nich z reguły żadnymi obserwacjami przepływów ani stanów wody. Zachodzi więc potrzeba zastosowania odpowiednich w danym przypadku metod obliczeniowych, zebrania potrzebnych do obliczeń danych i informacji o zlewni.

Autorzy mają nadzieję, że przedstawiony podręcznik będzie przydatny w pracy inżynierów projektantów jako praktyczny zbiór i omówienie metod obliczeń, a także w kształceniu specjalistów i studentom różnych wydziałów inżynierii środowiska i pokrewnych na uczelniach różnych typów.


 • 1. Wprowadzenie
  • Rodzaje wezbrań
  • Fala wezbrania opadowego i mechanizmy jej formowania się
  • Ogólna charakterystyka obliczeń wezbrań w zlewniach niekontrolowanych
  • Największe wezbrania
 • 2. Charakterystyki deszczów
  • Natężenie deszczu
  • Związek natężenia z czasem trwania i częstotliwością deszczu
  • Wpływ obszarowego zasięgu deszczu na jego natężenie i wydajność
  • Opad efektywny
  • Pojęcie i informacje ogólne
  • Obliczanie opadu efektywnego metodą SCS
  • Metoda obliczania maksymalnego opadu
  • Przestrzenny rozkład deszczy maksymalnych w Polsce
  • Deszcze ulewne
  • Maksymalne dobowe sumy
  • Granica największych opadów
  • Maksymalny wiarygodny opad (MWO)
  • ieków
 • 3. Charakterystyki zlewni
  • Charakterystyki fizycznogeograficzne i hydrologiczne zlewni
  • Czas charakteryzujący odpływ ze zlewni. Czas koncentracji
 • 4. Wybrane elementy statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa
  • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa
  • Związki regresyjne
  • Prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych
 • 5. Metody obliczania fali wezbrań i jej parametrów
  • Parametry fali i ich związki
  • Metody określania hydrogramu wezbrania
  • Metoda izochron
  • Metoda SCS (wersja inżynierska)
  • Metoda Reitza i Krepsa
  • Typowy hydrogram wezbrania
  • Program SEGMO 15 [Banasik i in. 2000]
  • Modele koncepcyjne stosowane przy ustalaniu hydrogramów jednostkowych
  • Metody obliczeń maksymalnego przepływu wezbrania
  • Metody empiryczne obliczania przepływów maksymalnych
  • Podstawy teoretyczne
  • Formuła racjonalna
  • Metoda Stachý i Fal [1986]
  • Wzór zalecany przez Sojuzprojekt (b. ZSRR )
  • Metoda Dębskiego i Stachý (wersja zmodyfikowana)
  • Obliczanie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia
   metodami statystyki matematycznej
  • Metoda CUGW (Kaczmarka)
  • Zasady obliczania maksymalnych przepływów rocznych o określonych prawdopodob.
   przewyższenia (ciągi długie N ? 30 lat) wg IMGW
  • Metoda „wszystkich zjawisk” określania przepływów maksymalnych rocznych
   o dowolnym prawdopodob. przewyższenia
  • Metoda maksymalnego wiarygodnego wezbrania (MWW)
  • Granice maksymalnych przepływów rzecznych
  • Graniczne maksimum odpływu deszczowego
 • 6. Charakterystyki wezbrań w projektowaniu obiektów inżynierii wodnej
  • Przepływy miarodajne dla obiektów technicznych gospodarki wodnej
  • Przepływy obliczeniowe w kanalizacji deszczowej
  • Przepływy miarodajne w obliczeniach dróg,mostów i przepustów
  • Przepływy obliczeniowe w projektach odwodnień zawali i terenów depresyjnych
  • Uwagi ogólne o obliczeniach statystycznych
 • 7. Przykłady
  • Uzupełnianie ciągów danych
  • Sprawdzenie jednorodności ciągów
  • Obliczenie maksyma. opadów godzinowych
  • Obliczenia przepływów maksymalnych i przedziałów ufności metodą CUGW i „wszystkich zjawisk”
  • Przenoszenie przepływów maksymalnych określonym prawdopodobieństwie występowania
   na zlewnie niekontrolowane
  • Obliczanie przepływów maksymalnych i hydrogramu dla zlewni niekontrolowanej
  • Metoda Stachy i Fal
  • Określenie hydrogramu wezbrań metodą SCS
  • Ustalenie typowego hydrogramu wezbrań
  • Metoda izochron
 • 8. Literatura

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej [zamknij]